Hjem / Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

CopyrightTrondHeggelund.no verner om opphavsretten. Det er en trygghet for både oss og kunden å vite at tekst og bilder kun brukes slik det er avtalt.

Våre leveringsbetingelser tar utgangspunkt i de rettigheter vi har i henhold til Lov om opphavsrett for åndsverk.

Ved å publisere tekst og bilder fra TrondHeggelund.no bekrefter kunden at våre leveringsbetingelser er forstått og akseptert.

TrondHeggelund.no selger en begrenset bruksrett til tekst og bilder, og kjøper plikter å kun bruke stoffet i avtalte publikasjon(er) og i avtalt tidsrom.

TrondHeggelund.no beholder opphavsrett for all tekst og bilder, dersom ikke annet er oppgitt, da beholder denne opphavsrett.

TrondHeggelund.no forbeholder seg retten til å videreselge bilder og tekst – og publisere bilder på nettsiden trondheggelund.no/Facebook/Twitter – dersom ikke avtale om eksklusivitet, sperrefrist eller andre avtaler er inngått.

Reportasjene og bilder skal ikke videreselges, utlånes eller kopieres, helt eller delvis, til tredjepart uten avtale med TrondHeggelund.no.

Bilder og tekst selges med rett til én gangs publisering i trykt media og pris inkluderer ikke internett (*) eller andre medier. Stoffet skal heller ikke gjøre tilgjengelig elektronisk på annen måte, som PDF-filer eller noe annet filformat. Annen bruk kun etter avtale og justert honorar.

Bildene skal ikke manipuleres. Elektronisk lagring av utlånte bilder og tekst er kun tillatt i den  utstrekning det er nødvendig for den avtalte publiseringen, og skal slettes etter bruk. Bilder og tekst skal ikke inngå i arkiv, elektroniske eller andre.

TrondHeggelund.no (journalist og fotograf) skal krediteres ved all publisering.
Standardgebyr for helt eller delvis manglende byline per bilde/artikkel er 4.000 kroner + mva.

Bestilling av materiale anses bindende, og avtalt minstepris faktureres ved bestilling. Evt. tillegg (for ekstra bilder e.l.) faktureres etter publisering.

TrondHeggelund.no opptrer som agent for utenlandske byråer. Selv om vi vil gjøre vårt ytterste for at stoff som publiseres ikke kommer i konflikt med samme stoff solgt gjennom andre kanaler, så kan ikke TrondHeggelund.no holdes ansvarlig for andre byråer eller mediers handlinger.

(*) TrondHeggelund.no anser publisering på internett som et selvstendig produkt. Dette er også slått fast av norsk domstol (Kokkin-dommen 2005).

TrondHeggelund.no mener det faktum at internett når mennesker over hele verden, og at stoffet kan være tilgjengelig i lang tid, må reflekteres i honoraret. For eksempel har enkelte nettaviser flere lesere enn papirutgaven. Reportasjer som legges ut på nett kan dessuten vanskeliggjøre fremtidige gjensalg for TrondHeggelund.no, evt bryte med betingelsene fra våre samarbeidspartnere, og publisering på internett må derfor forhandles separat. Vi selger gjerne også bruksrett til internett, men pris og øvrige betingelser må avtales i hvert enkelt tilfelle. Eventuell uatorisert publisering av materiale på internett, uavhengig av filformat, størrelse eller andre parametere, vil faktureres samme pris som for publisering i trykt medie.

Kunden er kjent med at disse leveringsbetingelsen kan forandres, og at de til enhver tid gjeldene leveringsbetingelser er å finne på disse sidene.

Brudd på disse betingelsene medfører tilleggshonorar, og om nødvendig rettslige skritt.

Klikk her for ytterlige referanser om opphavsrett (Wikipedia).

Oslo, 1. september 2008


TrondHeggelund.no

http://www.trondheggelund.no

Postadresse: Hallagerbakken 78A, 1256 Oslo

Organisasjonsnummer: 988 226 661 MVA

Mobiltelefon + 47 90 12 80 60.
E-mail: Klikk her!