Barn / 16. januar, 2012

Nå er det lettere å finne barnebildene jeg har tatt


Les mer
VIDEO: Han med sangen "Om lidt er kaffen klar"
I Norge er han bare kjent som han med sangen Svantes lykkelige dag (Om lidt er kaffen klar). Men få nordmenn vet at det er Povl...